top of page

Oddělení

                                           Psychiatrická ambulance a Psychoterapeutický stacionář

Útočiště pro duševně nemocné lidi, otevírající cestu ke smysluplnému životu a poskytující světlo, které každý z nás potřebuje.

 

 

 

 

 

 

 

Denní psychoterapeutický stacionář je nestátní zdravotnické zařízení, které pomáhá klientům trpícím psychotickým onemocněním (schizofrenií, schizoafektivní poruchou, apod.) , neurotickým onemocněním (úzkosti, deprese), posttraumatickou stresovou poruchou. 

Veškeré aktivity vedené a řízené pracovníky terapeutického týmu jsou zaměřené na individuální potřeby klientů.  Zvládnout každodenní běžné činnosti a povinnosti bývají pro psychicky nemocné a jejich blízké velmi těžké a vyčerpávající. Dlouhodobá nemoc a s ní související nutná medikace pacienta nejen omezují, ale také izolují od zdravých lidí, se kterými se stýkali před onemocněním.

Často se uzavírají a izolují, což jim neprospívá.

V našem stacionáři se klientům snažíme pomoci se změnou stereotypního způsobu života. Nabízíme denní terapeutický pobyt, ve kterém poskytujeme různé způsoby pomoci, mezi něž patří: skupinová psychoterapie, individuální psychoterapie, rodinná edukace, kognitivní rehabilitace, ergoterapie, pohybové aktivity.

Frakcionovaný psychoterapeutický stacionář je odpolední program 2 - 3x týdně dle domluvy s doporučením celého týmu.

                                              Docházka do stacionáře je bezplatná, a plně hrazena zdravotním pojištěním.

Skupinova terapie.jpg
istockphoto-1256551538-612x612.jpg
bottom of page