top of page

Navázání spolupráce se sociálními službami

2016 - navázána společná spolupráce se sociálním odborem města Karviná, vytvořena pracovní podskupina s návaznými sociálními službami

4/2017 - vstup do komunitního plánování města Karviná, navazovala následná spolupráce s dalšími sociálními službami

UNIKA Centrum - sociální rehablitace (spolupráce neaktivní, nedostačující, neefektivní) ukončení činnosti 12/2018

5/2017 - NUDZ - zapojení do studie, následná návazná spolupráce v rámci kognitivní rehabilitace v rámci virtuálních programů - trvá nadále

NOE - podpora v samostatném bydlení - velmi aktivní a účinná spolupráce

EFFATHA - terapeutické dílny Karviná - kvalitní a užitečná spolupráce, někteří klienti dochází i 4x týdně

Modrý Kříž, Slezská Diakonie, Bethel, CHB Jistota

2018 - odeslány podklady pro hodnocení projektu IROP

2019 - schválení žádosti

2019 - RÚT - sociální rehabilitace, ambulantní i terénní - nově zahájen provoz k 1. 1. 2019 společně v budově našeho centra

Moravskoslezsky kraj_edited.jpg
SD-svisle-logo.jpg
nudz-logo-header.png
IROP.png
bottom of page