top of page
10603983_1499517196971052_5343745918721332231_o.jpg

Psychoterapeutický Stacionář

Stacionář poskytuje komplexní psychoterapeutickou a rehabilitační péči. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, které pomáhá klientům trpícím psychotickým onemocněním (schizofrenií, schizoafektivní poruchou, apod.) , neurotickým onemocněním (úzkosti, deprese), posttraumatickou stresovou poruchou. 

"Klienti zde mohou najít cestu, most od samoty k okolnímu světu."

                                                                             Most mezi...

 • Samotou a společenstvím

 • Nudou a zábavou

 • Pasivním odevzdáním se nemoci a aktivním životem s ní

Denni psychoterapeutický stacionář JE TU PRO VÁS.

Nachází se v nově zrekonstuovaných prostorech na ulici Komenského 611/11 v Karviné - Novém Městě, v 1. patře této budovy.

V provozu je každý pracovní den od pondělí do pátku a to od 8.00 do 14.30 hodin

V přízemí budovy jsou psychitarické ambulance, v přístavbě budovy sídlí návazné sociální služby Slezské diakonie - sociální rehablitace Rút a sociálně terapeutické dílny Effatha.

Náplň stacionáře

 • Skupinová terapie

 • Individuální terapie s psychologem

 • Individuální pohovor s psychiatrem

 • Rodičovské skupiny

 • Edukace (besedy s lékařem o nemoci, jejich příčinách a léčbě)

 • Edukace psychiatrickou sestrou

 • Cvičení kognitivních funkcí, která jsou zaměřená na paměť, pozornost. myšlení, atd.

 • Pohybové aktivity a terapie

 • Vedené relaxace

 • Ergoterapie

 • Zdravý životní styl (je součástí léčby a vychází ze životosprávy a vhodného stravování, včetně vaření a přípravy obědů)

Příjem pacientů do stacionáře

 

 • Stacionář je určen pro osoby trpící psychickou, schizofrenií, schizoafektivní poruchou poruchou, atd.

 • Přijímáme pacienty od cca 17 let věku

 • Přijímáme na doporučení praktického lékaře a ambulatního psychiatra

 • Návaznost po hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo jako přechod mezi nemocniční léčbou a samostatným životem s nemocí

Frakcionovaný stacionář

 • Rozšířili jsme pro Vás nabídku našich služeb o frakcionovanou docházku 

 • Klienti po absolvování docházky denního programu mohou přejít k následné docházce 3x týdně

 • Denní i frakcionovaná docházka je vhodná pro pacienty i z okolních psychiatrických ambulancí a ambulancí praktických lékařů, nejen s trvalým pobytem v Karviné

Ordinační a provozní doba

8–15:30 hod.

Telefonní kontakt

Mobil : +420 736 163 223

Mobil : Mgr. Martina Bednářová +420 736 163 223

Mobil : Mgr. Janusz Sikora +420 603 896 939

Email

Email : stacionarkarvina@seznam.cz

Email : stacionarkarvina-Martina@seznam.cz

Email : stacionarkarvina-Janusz@seznam.cz

Email : stacionarkarvina-Misa@seznam.cz

Email : stacionarkarvina-Hanka@seznam.cz

bottom of page