Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická psychologie

V souladu se ijte online zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa 2019 v oboru klinická psychologie – počet rezidenčních míst: 1

Přihlášky lze podat ve lhůtě do 13.6.2019 v kanceláři koordinátora centra nebo poštou: Obálku označte „Výběrové řízení – rezidenční místo v oboru klinická psychologie“

Termín výběrového řízení s osobním pohovorem: pondělí 17.6.2019 ve 13:00 hod. v budově centra Mayfair s.r.o.

Připojené soubory:
Přihláška
 Osobní dotazník
 VŘ-RM-2019
 Přihláška
 Osobní dotazník
 VŘ-RM-2019

Facebook