Poděkování 2018

Psychoterapeutický stacionář v Karviné, který je v provozu pod záštitou Mayfair s.r.o. děkuje městu Karviná za finanční, morální a jedno podobn lidský přístup. Karviná v roce 2018 podpořila osoby s duševním onemocněním, kteří navštěvují naše zařízení v projektech “ AKTIVNÍ V NEMOCI“ A “ AKTIVNÍ V NEMOCI- dofinancování projektu pro r.2018 pod hlavičkou “ FINANCOVÁNO Z ROZPOČTU SMK“.  Velmi děkujeme.

Děkujeme také za finanční podporu z rozpočtu města Orlové v r. 2018 ve výši 20 tis.Kč. Město podpořilo osoby s duševním onemocněním v projektu “ SPOLEČNOU CESTOU ZDRAVÍ NAPROTI“ . Velmi děkujeme.

Dále naše poděkování patří za finanční podporu městu Havířov, který naše zařízení podpořil z  “ Dotace z rozpočtu města Havířova“ v roce 2018 částkou 50 tis. Kč. Město podpořilo osoby s duševním onemocnění v projektu “ JSME AKTIVNÍ V NEMOCI“. Velmi děkujeme.

Dotace byla použity na zkvalitnění služeb pro klienty stacionáře, kteří docházejí i  dojíždí  do našeho zařízení z Karviné, Havířova i z města Orlová. Jsme rádi za spolupráci a řešení nelehké situace pro lidi s duševním onemocněním.

Za společnost děkuje všem především jednatelka MUDr. Alexandra Sedlářová a také celý tým stacionáře.

Děkujeme magistrátu města Karviné za celoroční podporu.

Facebook